Privacy verklaring

Het gebruik van persoonsgegevens
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens alleen aan andere partijen verstrekken, in geval u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Walhalla Grafisch Design & Communicatie in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:

  • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website
  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
  • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt
  • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
  • product- en dienstontwikkeling
  • het bepalen van strategie en beleid
  • het opmaken van een offerte die voldoet aan uw offerteaanvraag
  • het verzenden van de nieuwsbrief, maximaal 4 keer per jaar

Persoonsgegevens die wij verwerken
Walhalla Grafisch Design & Communicatie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@walhalla-design.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Walhalla Grafisch Design & Communicatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Uw wettelijke rechten
U mag Walhalla Grafisch Design & Communicatie vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Walhalla Grafisch Design & Communicatie verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het online contact formulier, ons een e-mail te sturen via info@walhalla-design.nl. Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Afmelden voor de nieuwsbrief kan door middel van de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief.

Walhalla Grafisch Design & Communciatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons online contact formulier of via info@walhalla-design.nl

Walhalla Grafisch Design & Communicatie
kvk: 59588470
https://www.walhalla-design.nl
info@walhalla-design.nl
+31 (0)6 48440610